Tin tức

Bài viết

TẠO CÁI VUI NÀO LÀ NHÂN TỐT?


== Một vũ kịch sư đến hỏi Phật:
- Con nghe ngoại đạo nói: Ai vũ kịch hay làm cho nhiều người vui, sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời “Hý tiếu” có phải vậy chăng?
Phật lặng thinh không đáp. Ông lập lại câu hỏi trên ba lần. Phật mới nói:
- Người vũ kịch vui làm tâm người buông lung, ba độc (tham sân si) dấy khởi. Do tạo nhân ấy sẽ mắc quả báo sanh địa ngục “Hý tiếu”.
BÌNH:
Người ta dễ ngộ nhận, cứ nghĩ nếu làm bất cứ việc gì cho người khác vui thích là được phước lành. Nhưng họ đâu biết vui có nhiều thứ. Nếu vui trong tịch tỉnh trong sáng, dứt các vọng niệm, phù hợp với đạo lý là vui trong sạch, vui giải thoát. Trái lại, vui theo ngũ dục, chạy theo sắc đẹp, tiếng hay v.v... làm tâm thần dao động, phiền não phát sinh, là vui theo trần tục, kiết tập nhân sanh tử.
Như vậy, nếu người tạo nhân nào gây cho người khác cái vui nào, kết quả lên xuống rõ ràng không thể lầm lẫn.
-Trích trong Nhặt Lá Bồ Đề-
Copy bài viết của thầy Thích Thường Lạc.
P/s
ACE Hãy tỉnh táo và quan sát nhân qủa đang diễn ra trên khắp Việt Nam dành cho giới ShowBiz nha
Nam mô A Di Đà Phật.
#mandalaphongthuy
#chuyengianguyenngoan

 

Bài viết liên quan

zalo