Tin tức

Bài viết

Kinh Pháp Cú - Đức Phật dạy


Kinh Pháp Cú - Đức Phật dạy
“Đoản thọ và trường thọ, luân hồi sáu đường cũng là do sát sinh hết. Cháu trai dự đám cưới Bà là sao, tức là Bà chết đi rồi Bà lại trở lại. Bà trở lại Bà lại đám cưới, cháu của Bà nay lớn lại dự đám cưới của cháu mà hoá ra đứa cháu là Bà Nội, Bà Ngoại của mình trở lại. Luân hồi mà, nay Cha Mẹ nhưng kiếp trước là con, nay con nhưng kiếp trước vợ chồng, con cái không nói được. Trâu, dê ngồi bàn tiệc và Bà con nấu trong nồi. Những con vật chúng ta giết đó, nó mãn những cái quả báo làm thân loài súc sinh, nó lại làm thân người, nó ngồi dự tiệc đây, nhưng mà chân tướng nó kiếp trước nó là trâu, là dê. Còn bà con dòng họ của mình xào nấu ở trong nồi lát nữa múc ra ăn. Một lần đám cưới biết bao nhiêu sinh mạng, rồi những con vật đó chết nó chui vào bào thai của các Vị, đẻ ra làm con của mình chứ đâu, vì Luân Hồi mà. Luân hồi có 6 nẻo: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Chư Thiên, Loài Người, Atula. Thì súc sanh đó đó, trâu, dê, bò, chó, gà, heo, vịt đó rồi cũng có lúc nó chết với những cái ân oán giang hồ nó vào trong bào thai của vợ mình, của con mình. Nó ra nó báo, nó hành nó bệnh tật, nó khảo đảo tiền của, nó khổ quá! Tại sao, tại vì mình cũng đã gieo ân oán giang hồ, nay gặp lại. Giết, nay nó chui vào bụng làm con, nó đòi các nghiệp chướng. Cho nên, Trâu, dê ngồi bàn tiệc - Bà con nấu trong nồi. Nghe tưởng buồn cười, mà đó là sự thật. Trâu, dê nó mãn kiếp, nó lại làm người. Chúng ta mãn kiếp người, đâu có đủ phước làm người, lại sanh làm thú. Lại cứ xào nấu, cứ lại trà trộn trong 6 nẻo Luân Hồi như thế. Cho nên, đâu có biết ai người ai thú, đã không biết sao dám giết mà ăn. Không biết mà dám giết ăn, thì có khi giết Cửu huyền thất tổ, Ông Bà Cha Mẹ qua những con thú đó.”
- Trích Pháp Thoại do Ni Sư Hương Nhũ thuyết giảng.
- Link Pháp thoại: https://youtu.be/Ojs1qatWflE

Bài viết liên quan

zalo