Khóa học offline

Khóa học

KHÓA HỌC OFFLINE: PHONG THỦY ỨNG DỤNG THỰC HÀNH CƠ BẢN (MASTER LEVEL) – CHUYÊN GIA PHONG THỦY

Mã sản phẩm: MASTERLEVEL

Giá: 11.300.000 đ 12.800.000 đ

Giới thiệu khóa học

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

– Điều kiện tham gia: Học viên đã hoàn tất lớp Phong Thủy Ứng Dụng dành cho Doanh nhân (6 buổi)

MỤC ĐÍCH LỚP HỌC PHONG THỦY: Hiểu biết sâu sắc về phong thủy & năng lượng, ứng dụng thành thạo vào thực tế, có khả năng tư vấn. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG REIKI & NĂNG LƯỢNG ĐỊA SINH HỌC

– Kiểm tra năng lượng tốt xấu: nhà ở, cơ quan, đất để đầu tư, vật phẩm…

– Định điều do dự, quyết sự hoài nghi trong kinh doanh và cuộc sống

PHẦN 2: CỐT TỦY PHONG THỦY CHO SỰ GIÀU CÓ & HẠNH PHÚC

– Hỗ trợ hóa giải từ trường xấu xung quanh nhà và cơ quan

– Cách thức điều chỉnh nguồn năng lượng sanh khí cho bản thân

PHẦN 3: THẤU HIỂU BẢN THÂN, MỞ LỐI THÀNH CÔNG

– Chọn đúng công việc, đúng nghề để gặp thuận lợi dễ tiến thân

– Chọn đúng đối tác làm chung và phân vai trò công việc cho đúng người

PHẦN 4: ỨNG DỤNG SỨC MẠNH NHỮNG CON SỐ HUYỀN BÍ VÀO

– Tìm sim điện thoại, tài khoản ngân hàng, xây dựng giá bán cho sản phẩm & hợp đồng kinh tế, chọn số nhà, số tầng lầu, số xe…

PHẦN 5: DỊCH LÝ ỨNG DỤNG CƠ BẢN TRONG KINH DOANH

– Gieo quẻ tìm ngày tháng cát hung cho sự lý, giải mã tên người theo dịch lý…

Nội dung khóa học

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

– Điều kiện tham gia: Học viên đã hoàn tất lớp Phong Thủy Ứng Dụng dành cho Doanh nhân (6 buổi)

MỤC ĐÍCH LỚP HỌC PHONG THỦY: Hiểu biết sâu sắc về phong thủy & năng lượng, ứng dụng thành thạo vào thực tế, có khả năng tư vấn. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG REIKI & NĂNG LƯỢNG ĐỊA SINH HỌC

– Kiểm tra năng lượng tốt xấu: nhà ở, cơ quan, đất để đầu tư, vật phẩm…

– Định điều do dự, quyết sự hoài nghi trong kinh doanh và cuộc sống

PHẦN 2: CỐT TỦY PHONG THỦY CHO SỰ GIÀU CÓ & HẠNH PHÚC

– Hỗ trợ hóa giải từ trường xấu xung quanh nhà và cơ quan

– Cách thức điều chỉnh nguồn năng lượng sanh khí cho bản thân

PHẦN 3: THẤU HIỂU BẢN THÂN, MỞ LỐI THÀNH CÔNG

– Chọn đúng công việc, đúng nghề để gặp thuận lợi dễ tiến thân

– Chọn đúng đối tác làm chung và phân vai trò công việc cho đúng người

PHẦN 4: ỨNG DỤNG SỨC MẠNH NHỮNG CON SỐ HUYỀN BÍ VÀO

– Tìm sim điện thoại, tài khoản ngân hàng, xây dựng giá bán cho sản phẩm & hợp đồng kinh tế, chọn số nhà, số tầng lầu, số xe…

PHẦN 5: DỊCH LÝ ỨNG DỤNG CƠ BẢN TRONG KINH DOANH

– Gieo quẻ tìm ngày tháng cát hung cho sự lý, giải mã tên người theo dịch lý…

Khóa học liên quan

zalo