Hợp tác giảng viên

Giảng viên của Mandala không chỉ cần có chuyên môn giỏi mà còn phải có đủ niềm đam mê và đạo đức nghề nghiệp để hỗ trợ học viên để giải đáp, củng cố niềm tin cho người học vươn tới những ước mơ, thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. 

Mandala mong muốn hợp tác cùng những giảng viên giỏi, hội tụ Tâm – Tầm – Tài để cùng Mandala mang lại những tri thức quý giá nhất cho học viên, cũng như là bệ phóng cho việc phát triển sự nghiệp giảng dạy của các giảng viên trong tương lai.

Đăng ký

TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN CỦA MANDALA

Thông tin của bạn

zalo