Tin tức

Bài viết

HẠNH CỦA NƯỚC


Khi người ta giặt những thứ thơm tho hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc.

#mandalaphongthuy

Bài viết liên quan

zalo