Tin tức

Bài viết

CÙNG MỘT CHỮ AN...


- Khi tâm không còn lo lắng muộn phiền và cảm thấy vui vẻ gọi là An Lạc.

- Khi tâm ta không bị lay động bởi sóng gió cuộc đời gọi là An Bình.

- Khi ta nở được nụ cười trên môi gọi là An Vui.

- Khi ta chú tâm vào một pháp môn tu tập gọi là An Trú.

- Khi tâm ta không còn một chút giao động gọi là An Tâm.

- Khi ta cảm thấy thanh thãn không còn vướng bận gọi là An Nhàn.

- Khi ta cảm nhận được sự mát mẻ trong lành gọi là An Nhiên.

- Khi tâm không còn lo nghĩ chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai gọi là An Yên.

- Khi ta cảm thấy không còn một chút lo sợ gọi là An Ổn.

- Khi ta biết bằng lòng với những gì mình đang có gọi là An Phận.

- Khi ta cảm thấy có được sự bao bọc chở che gọi là An Toàn.

- Khi ta sống đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là An Hòa.

- Khi nơi ta sống cảm thấy được yên ổn gọi là An Cư.

- Khi ta có được sự bình an tròn đầy gọi là An Viên.

- Khi ta gặp chuyện buồn được người khác động viên chia sẻ gọi là An Ủi.

- Sau khi qua đời gọi là An Nghỉ.

- Cuối cùng là "Tâm An Vạn Sự An"
-st-

#mandalaphongthuy

Bài viết liên quan

zalo